Unique Wedding Decoration with Balloon at Villa De Bua

อีกหนึ่งงานแสนอบอุ่น ที่มีการผสมผสานการตกแต่งระหว่างดอกไม้ในโทนสีแดงและลูกโป่งในโทนสีขาว ช่วยเพิ่มสีสันของงานให้มีความโดดเด่น เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ไม่เหมือนใคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.